Regulamin

REGULAMIN SERWISU FOTObartodzieje.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu i marki FOTObartodzieje.pl prowadzonym pod adresem https://fotobartodzieje.pl jest: codesoft sp. z o.o. ul. Polanka 38, 85-085 Bydgoszcz; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000263751; REGON: 340220971; NIP: 554-271-06-57; Kapitał zakładowy: 64.400 zł, w całości wpłacony.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z Aplikacji Mobilnej, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Kontakt w sprawie wysyłki i statusu zamówienia: tel. kom. +48 735 402 379 (Pn – Pt w godzinach 9:00-17:00 So 9:00 – 13:00) e-mail: fotograf@fotobartodzieje.pl

4. Serwis prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, zawierając umowę na odległość.

5. Klientem Serwisu może być:

a) Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo

b) Przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. W celu prawidłowego korzystania z oferty serwisu Klient powinien spełnić niezbędne wymagania do współpracy z systemem teleinformatycznym, w tym posiadać komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do Internetu, sprawne oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) oraz włączoną obsługę plików cookies.

§ 2 Informacje o cenach i produktach

1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Informacje o produkcie i cenie zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych produktów.

§ 3 Konto

1. Posiadanie Konta jest konieczne do składania zamówień i dokonania zakupów w Serwisie.

2. Założenie i prowadzenie Konta jest darmowe.

1. Konto klienta w serwisie udostępnia szereg udogodnień związanych z jego wykorzystaniem, m.in.

a) ewidencja i historia zrealizowanych i niezrealizowanych transakcji;

b) brak konieczności wpisywania każdorazowo danych przy zamówieniu;

c) informowania o nowościach.

4. Klient w każdym czasie może usunąć Konto w ustawieniach (Moje Konto).

§ 4 Składanie zamówień w Serwisie internetowym

1. Klient Serwisu może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranej ilości zdjęć wg. rodzaju papieru do oraz ich przesłanie do Koszyka. Przy każdorazowym dodaniu do Koszyka Klient może kontynuować zakupu lub przejść do finalizacji transakcji poprzez złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w Koszyku.

3. W przypadku Klientów posiadających Kupon rabatowy istnieje możliwość jego aktywacji przy składaniu zamówienia w ramach Koszyka. Rabat wynikający z przyznanego Bona zostanie uwzględniony w zamówieniu.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie:

a) opłacenia zamówienia przez Klienta – dotyczy płatności w ramach przedpłaty;

b) złożenia zamówienia przez Klienta – dotyczy dostawy z kurierem z płatnością przy odbiorze oraz przy wyborze odbioru osobistego.

5. Serwis informuje każdego Klienta o statusie zamówienia droga mailową. Możliwe jest śledzenie statusu zamówienia po zalogowaniu w zakładce Moje Kont:Aktualne zamówienia.

6. Serwis przewiduje następujące statusy związane z zamówieniem:

a) Nowe – zamówienie w momencie zgłoszenia i przesłania przez Klienta

b) Oczekiwanie na wpłatę – przed zaksięgowaniem płatności, w sytuacji wyboru przedpłaty (zarówno przy dostawie kurierem, jak i przy odbiorze osobistym);

c) Realizowane zamówienie jest przygotowywane do wysyłki lub odbioru;

d) Gotowe do wysyłki – zamówienie zostało zapakowane i oczekuje na kuriera;

e) Gotowe do odbioru – zamówienie oczekuje na odbiór osobisty przez Klienta;

f) Wysłany – zamówienie zostało odebrane przez kuriera;

g) Zakończone – Klient odebrał zamówienie.

7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny bądź faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Sklep zobowiązuję się dostarczyć produkty bez wad.

§ 5 Dostawa i odbiór osobisty

1. Klient może wybrać sposób odbioru/dostawy produktu wg. następujących opcji:

a. kurier (przedpłata);

b. Kurier (płatność przy odbiorze);

c. Odbiór osobisty (przedpłata);

d. Odbiór osobisty (gotówka – płatność przy odbiorze).

2. Przygotowanie przesyłki do odbioru/wysłania trwa do 2 dni roboczych licząc od momentu uiszczenia opłaty (przy wybraniu opcji z przedpłatą) lub od momentu złożenia zamówienia przez Klienta (przy płatności przy odbiorze osobistym lub przy kurierze).

3. Przy wyborze przez Klienta opcji doręczenia produktu kurierem, przesyłka powinna być doręczone w następnym dniu roboczym od momentu jej nadania.

4. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych adresowych dla dostawy zakupionego produktu.

5. Odbiór osobisty zakupionego produktu możliwy jest pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 i w Soboty 9:00 – 13:00.

§ 6 Płatność

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tzw. przedpłata (zarówno przy odbiorze osobistym, jak i kurierze), dokonanie płatności odbywa się za pomocą serwisu płatności online Przelewy24 w przypadku zamówienia złożonego za pomocą strony internetowej, natomiast przypadku aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk za pomocą serwisu Dotpay, według dostępnej przez dany serwis metody płatności na moment złożenia zamówienia, w szczególności:

a) Szybki transfer (w tym za pośrednictwem BLIK);

b) Przelew online;

c) Płatności gotówkowe;

d) Portmonetki elektroniczne.

2. W sytuacji dokonywania zakupu i rozpoczęcia płatności za pomocą serwisu płatności online, każde przerwanie procesu płatności (np. cofnięcie strony lub wystąpienie błędu, który uniemożliwia dokonanie płatności) uniemożliwi dokończenie zakupu za pośrednictwem serwisu. W takiej sytuacji należy ponownie zamówić produkt i wybrać preferowany sposób dostarczenia i opłacenia zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze produktu doręczonego przez kuriera, płatności należy dokonać przy doręczeniu paczki przez kuriera.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym płatność odbywa się gotówką.

5. Przy wyborze przez Klienta opcji odbiór osobisty z przedpłatą, płatności należy dokonać za pośrednictwem serwisu płatności online.

§ 7 Reklamacje (rękojmia za wady)

1. Reklamacja produktu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dla rękojmi za wady, o której mowa w art. 556 i następne.

2. W celu pomocy w procesie reklamacyjnym możliwy i zalecany jest wcześniejszy kontakt ze Sklepem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do Sklepu osobiście lub przesyłką zabezpieczoną w odpowiedni sposób, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

4. W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego Konsument w swoim oświadczeniu można wskazać:

a. Numer zamówienia i datę otrzymania produktu;

b. Zauważoną wadę produktu i okoliczności jej wystąpienia

c. Moment zauważenia bądź wystąpienia wady;

d. Oczekiwanie Konsumenta dotyczące procesu reklamacyjnego względem Sklepu w związku z wadą produktu (naprawa produktu, jego wymiana, obniżenie ceny lub – gdy wada ma charakter istotny – odstąpienie od umowy);

e. Dane kontaktowe (adres do doręczeń, telefon i adres e-mail), jeżeli są inne niż przy składaniu zamówienia, a także doręczyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, fakturę).

5. Reklamowany produkt należy przesłać na następujący adres:

codesoft sp. z o.o. z dopiskiem FOTOGRAF

ul. Polanka 38

85-085 Bydgoszcz

6. Konsument zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep reklamacji. Brak ustosunkowania się Sklepu w tym terminie oznacza uznanie reklamacji złożonej przez Konsumenta.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone m.in. w formie elektronicznej lub pisemnie.

2. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod tym linkiem: Link

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Konsument powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, prawidłowo go zabezpieczając na czas transportu. Do przesyłki najlepiej dołączyć paragon lub fakturę VAT. Produkt należy odesłać na adres:

codesoft sp. z o.o. z dopiskiem FOTOGRAF

ul. Polanka 38

85-085 Bydgoszcz

5. Firma codesoft sp. z o.o. dokonuje zwrotu pieniędzy niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od momentu odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Firma codesoft sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Firma codesoft sp. z o.o. zwraca Konsumentowi – oprócz ceny produktu – poniesione przez niego koszty pierwotnej dostawy, nie większe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu oferowanego przez Sklep.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Prawo odstąpienia od umowy określone w tym paragrafie nie przysługuje Klientem, który jest Przedsiębiorcą.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest umieszczenia na stronie serwisu i aplikacji mobilnej treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące normy prawne.

2. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Rozpowszechnianie, w tym powielanie, bez zgody autora jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych właściwych ustaw, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Treść ww. regulaminu do pobrania pod tym linkiem: Link